Pályázatok EFOP-5.2.2

2018. 05. 19.

Az egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások megismerése című tanulmányút és szakmai műhelymunka

2018.05.18-án a krasznokvajdai Béres Ferenc Általános Iskolába (3821 Krasznokvajda, Béke u. 12. ) vezetett az első tanulmányút, ahol az “Egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások megismerése” műhelymunka megtartására is sor került. Az intézményvezetői tájékoztató folyamán a résztvevők bepillantást nyerhettek egy-egy tanítási óra menetébe, helyszínbejárás során megismerkedhettek az intézmény sajátosságaival és az ott dolgozó pedagógusokkal. Majdnem minden tanuló hátrányos helyzetű, nagyobb százalékuk halmozottan hátrányos. Magas a roma nemzetiségű tanulók aránya. Az iskola több pályázatban is részt vesz, céljuk a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése valamint a szülőkkel történő partneri kapcsolat kiépítése. A szakmai műhelymunka során a résztvevők összehasonlították a krasznokvajdai iskola szociális, képzési és társadalmi területen elért eredményeit saját településük intézményeinek adataival. A tanulmányút eredményes volt, a résztvevők új módszerek és stratégiák elsajátításával lettek gazdagabbak, melyeket jó gyakorlatként hasznosíthatnak.

2018. 05. 17.

2018. 05. 17.

A településeken jelen lévő hátrányos helyzetű közösségek és az ezeket segítő szervezetek tevékenységeinek megismerése II. című műhelymunka

2018.05.16-án a Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókián (3561 Felsőzsolca, Szent István út 41.) folytatódott a következő szakmai műhely hazai és külföldi partnerek bevonásával. Az egyházi szervezetek képviselői tájékoztatást nyújtottak a működési területen élő hátrányos helyzetű közösségek helyzetéről valamint ismertették az ezeket segítő szervezetek tevékenységeit. Az előadók vázolták a közösségek működésének jellemző problémáit valamint a segítő szervezetek együttműködési tapasztalatait, gyakorlatait.

A 10-15 perces előadások után következő fórumbeszélgetésen a résztvevők megvitatták a hallottakat, tapasztalatot cseréltek. Megtárgyalták a bemutatott segítő szervezetek erősségeit, gyengeségeit, hasonlóságait és különbségeit.

A műhelymunka elérte célját, hiszen a projekt és a kutatás szempontjából hasznos információk hangzottak el és kerültek megbeszélésre. A résztvevők bővíthették a társadalmi problémák kezeléséhez kapcsolódó eszköztárukat.

2018. 05. 14.

Együttműködő partnerek az EFOP-5.2.2-17-2017-00139

A projektben partnerként együttműködő egyházközségek és a támogatást igénylő egyházközség évek, évtizedek óta kapcsolatban állnak egymással, rendszeresen valósítanak meg tapasztalatcserét, egymást támogató közvetett együttműködéseket.

Mivel a pályázó és partnerei is azonos területen tevékenykednek, hasonló munkát folytatnak, és mindennapi feladataik megegyeznek, elmondható, hogy a fejlesztés által megcélzott terület, tevékenység (hátrányos helyzetűek támogatása, szociális segítségnyújtás, közösségfejlesztés, társadalmi reintegrációt célzó intézkedések) tekintetében megfelelő tapasztalattal és gyakorlattal rendelkeznek.

  • Bodrogszerdahelyi Görög Katolikus Egyházközség
  • Nagydobronyi Református Egyházközség
  • Szesztai Katolikus Egyházközség
  • Nagypeleskei Görög Katolikus Egyház
  • Szent Miklós Görög Katolikus Egyház (Szatmárnémeti)

2018. 05. 11.

2018. 05. 09.

A településeken jelen levő hátrányos helyzetű közösségek és az ezeket segítő szervezetek tevékenységeinek megismerése I. című műhelymunka

2018.05. 08-án (10:00-12:00) a Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókián (3561 Felsőzsolca, Szent István út 41.) került megrendezésre a következő szakmai műhely hazai és külföldi partnerekkel. Az egyházi szervezetek képviselői tájékoztatást nyújtottak a működési területen élő hátrányos helyzetű közösségek helyzetéről valamint ismertették az ezeket segítő szervezetek tevékenységeit. Az előadók vázolták a közösségek működésének jellemző problémáit valamint a segítő szervezetek együttműködési tapasztalatait, gyakorlatait.

2018. 04. 30.

2018. 04. 30.

Tájékoztató

Az “Egyházi szervezetek működési területén a nők, az idős emberek, valamint a fogyatékkal élők helyzetének megismerése” szakmai műhely elsődleges célja volt, hogy előzetes tájékoztatást nyújtsunk a május 8-án megrendezésre kerülő műhelymunkáról. Célcsoportunk ezúttal a településeken lévő és működő hátrányos helyzetű közösségek lesznek. Célul tűztük ki, hogy az említett közösségeket segítő szervezetek tevékenységeit is megismerjük nemzetközi együttműködés keretében. Mivel a hazai és külföldi településeken működő valamennyi szervezet munkásságát szeretnénk megismerni és bemutatni, ezért 2 műhelymunkát tervezünk a megadott témakörben. Rendezvényeinkre meghívtuk a hazai és nemzetközi segítő szervezetek képviselőit is. Elkészült a meghívó tervezet. A résztvevők alaposan megbeszélték a rendezvény eredményes lebonyolításához szükséges teendőket, a feladatokat felosztották egymás között.

2018. 04. 26.

Egyházi szervezetek működési területén a nők, az idős emberek, valamint a fogyatékkal élők helyzetének megismerése című műhelymunka

2018.04.25-én a Felsőzsolcán, a 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 9. szám alatt található étterem egyik termében került megrendezésre a következő szakmai műhely hazai és külföldi partnerekkel. Az egyházi szervezetek képviselői ismertették a működési területen élő nők, idős emberek és a fogyatékkal élők helyzetét. Az előadók részletesen feltárták a lakosság életére (negatív) hatást gyakorló problémákat, a közszolgáltatások elérésének helyzetét. A hazai és a külföldi egyházi szervezetek összehasonlítása után az adott témát érintő azonosságok és eltérések is megállapításra kerültek.

A műhelymunka elérte célját, hiszen a projekt és a kutatás szempontjából hasznos információk hangzottak el és kerültek megbeszélésre. A műhelymunka elérte célját, hiszen a projekt és a kutatás szempontjából hasznos információk hangzottak el és kerültek megbeszélésre.

A 10-15 perces előadások után következő fórumbeszélgetésen a résztvevők megvitatták a hallottakat, tapasztalatot cseréltek. Kiemelték, hogy hazánkban a Csereháton vannak a nők a legnehezebb helyzetben és szinte minden idős embert érint az elmagányosodás problémája. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyháznak (hazai és külföldi partnereknél egyaránt) segítő, katalizátor szerepet kell, hogy betöltsön!

A műhelymunka elérte célját, hiszen a projekt és a kutatás szempontjából hasznos információk hangzottak el és kerültek megbeszélésre.

2018. 04. 20.

Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség tevékenységei

Az egyházközség működése során folyamatosan valósít meg olyan közösségépítő és közösségfejlesztő tevékenységeket, melyek hozzájárulhatnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. A programok megvalósítása során az egyházközség kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációját elősegítő intézkedések megvalósítására, ezzel egy időben a befogadó társadalom szemléletének terjesztésére.

Az Egyházközség évtizedek óta végez szociális segítségnyújtáshoz kapcsolódó tevékenységet, hiszen meggyőződésünk, hogy minden ember képes a társadalom hasznos és megbecsült tagjává válni, függetlenül anyagi, társadalmi helyzetétől, korától, stb. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani a társadalom perifériájára szorult személyeknek, közülük kiemelten a nem megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, hátrányos helyzetű személyeknek (családoknak), a gyermekeknek és az ifjúságnak illetve az idős, gondozásra szoruló személyeknek. Közösségi munkánk keretében a rászoruló személyek számára meleg ételt, szociális ellátást, személyre szabott tanácsadást, segítségnyújtást biztosítunk. Rendszeresen látogatunk el a településen működő Idősek Otthonába és Gyermekvédelmi Központjának lakásotthonaiba, hogy az ott élők, ellátottak számára is biztosíthassuk a számukra megfelelő támogatást, lelki segítségnyújtást, útmutatást. A szolgáltatások megvalósításának köszönhetően mára stabil, megfelelően kialakult képpel rendelkezünk a helyi igényekről, a sajátos problémákról, a célcsoportok általános jellemzőiről.

A Parókia igyekszik felvállalni olyan szolgálatokat is, melyek az egyes települések életének színvonalát fenntartják, működését fejlesztik. Ebből adódóan az egyházközség életében nem csak a kulturális, szórakoztató és ismeretterjesztő alkalmak megvalósítása, hanem az alapszolgáltatások fejlesztése is fontos szerephez jut.