Pályázatok EFOP-5.2.2

2018. 04. 20.

2018. 04. 20.

Tájékoztató

Az “Egyházi szervezetek működési területén a romák és mélyszegénységben élők, valamint a veszélyeztetett kiskorú, hogy előzetes tájékoztatást nyújtsunk az április 25-én megrendezésre kerülő műhelymunkáról. Célcsoportunk ezúttal a nők, az idős emberek helyzetének megismerése” szakmai műhely elsődleges célja, valamint a fogyatékkal élők. Elkészült a meghívó tervezet. A résztvevők alaposan megbeszélték a rendezvény sikeres és eredményes lebonyolításához szükséges teendőket, a feladatokat megbeszélték és felosztották egymás között

2018. 04. 20.

Az egyházi szervezetek működési területén a romák és mély szegénységben élők, valamint a veszélyeztetett kiskorú gyermekek helyzetének megismerése című műhelymunka

2018.04. 19-én a Felsőzsolcai Pokol Csárda (3561 Felsőzsolca, Kassai u. 9.) egyik termében került megrendezésre a soron következő szakmai műhely a hazai és a külföldi partnerekkel. Az egyházi szervezetek képviselői az előre megadott szempontsorok alapján demonstrálták a szolgáltatási területen a romák és a mélyszegénységben élők valamint a veszélyeztetett kiskorú gyermekek helyzetét. Összehasonlításra kerültek a hazai és a külföldi partnerszervezetek nehézségei. Kiemelték és összegezték a helyi fejlesztésre és megoldásra váró problémákat.

A műhelymunka sikeres és eredményes volt.

Az előadások után következő fórumbeszélgetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az okok a gyenge szociális háló meglétére és a szegénységre vezethetőek vissza.

A fórumbeszélgetés sikeres és eredményes volt.

2018. 04. 09.

2018. 04. 09.

Tájékoztató

Az “Egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások megismerése” szakmai műhely elsődleges célja volt, hogy előzetes tájékoztatást nyújtsunk az április 19-én megrendezésre kerülő műhelymunkáról. Célcsoportunk ezúttal a romák és a mély szegénységben élők illetve a veszélyeztetett kiskorú gyermekek lesznek. Elkészült a meghívó tervezet. A résztvevők alaposan megbeszélték a rendezvény gördülékeny lebonyolításához szükséges teendőket, a feladatokat felosztották egymás között.

2018. 03. 22.

Az egyházi szervezetek működése és az általuk nyújtott szolgáltatások megismertetése című műhelymunka

2018.03.21-én a , a 3561 Felsőzsolca, Szent István út 41. szám alatt található Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókián került megrendezésre az első szakmai műhely hazai és külföldi partnerekkel. Az egyházi szervezetek képviselői bemutatták a település mai helyzetét, adottságait és a gazdasági-társadalmi környezetet. Röviden felvázolták az adott település népesség összetételét és az oktatási rendszer jellemzőit. Kitértek a közegészségügy, közbiztonság, terrorizmus és a nemzetközi kapcsolatok kérdéseire is.

Az egyházi szervezetek bemutatása során megismerhettük az érintett településen működő egyház helyzetét, célját, struktúráját, szolgáltatásait és tevékenységeit. Az előadók tájékoztatást nyújtottak az egyház jelenleg megvalósuló projektjeiről és nehézségeiről is.

A 10-15 perces előadások után következő fórumbeszélgetésen a résztvevők megvitatták a hallottakat, tapasztalatot cseréltek.Az első műhelymunka rendkívül eredményes volt, hiszen a projekt és a kutatás szempontjából hasznos információk hangzottak el és kerültek megbeszélésre.

2018. 03. 14.

2018. 03. 08.

Szakmai műhely

Az EFOP 5.2.2. “Transznacionális együttműködések” című projekt keretében a Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia 2018 március hónapban szakmai műhelymunka szervezését tervezi. A szakmai műhelymunka lehetőséget biztosít a külföldi partner szervezetek megismerésére. Az egyházi szervezetek tevékenységeinek bemutatása során lehetőség adódik az egyes településeken élő hátrányos helyzetű emberek életének, az egyházi szervezetek által, számukra nyújtott szolgáltatások feltérképezésére, ezáltal megvalósulhat a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, a társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése. 

A szakmai műhelyen az egyházközségek tisztségviselői, munkavállalói, szakemberei, az egyházközség által fenntartott iskolákban alkalmazott munkatársak, egyházközség által fenntartott szervezetek, egyesületek és alapítványok munkatársai vesznek részt.

2018. 01. 24.

Tájékoztató EFOP-5.2.2-17-2017-00136

A Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17 kódszámú “Transznacionális együttműködések” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.A szakmai műhelyek, konferenciák, tanulmányutak, ismeretterjesztő előadások során a hazai és nemzetközi partnerekkel folyamatossá válik a kapcsolattartás, az együttműködés, mely révén a gyakorlatban is megvalósul a hálózatépítés. Létrejön egy olyan szakmai módszertani gyűjtemény, ajánlás, amelynek segítségével a szakemberek megismerhetik, elsajátíthatják a projektben feltárt jó gyakorlatokat, a projekt során továbbfejlesztett szolgáltatásokat, kidolgozott szakmai módszereket, megismerhetik azok gyakorlati alkalmazását, bővíthetik és fejleszthetik a szociális területhez, társadalmi problémák kezeléséhez kapcsolódó tudásukat, eszköztárukat.

A projekt keretében támogatott fejlesztések fő célja, hogy a tapasztalatszerzési, együttműködési tevékenységek megvalósításán keresztül az intézmények dolgozóit új módszerek, beavatkozási gyakorlatok elsajátítására és kidolgozására ösztönözze, fejlessze a hátrányos helyzetű személyek támogatása érdekében végzett munkához kapcsolódó tudásukat, stratégiájukat. A nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése révén, a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozásokat, ajánlásokat dolgozzon ki a hazai alkalmazásra, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményezhetnek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozó személyek helyzetének javítása szempontjából, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

A szakmai műhelyek, konferenciák, tanulmányutak, ismeretterjesztő előadások során a hazai és nemzetközi partnerekkel folyamatossá válik a kapcsolattartás, az együttműködés, mely révén a gyakorlatban is megvalósul a hálózatépítés. Létrejön egy olyan szakmai módszertani gyűjtemény, ajánlás, amelynek segítségével a szakemberek megismerhetik, elsajátíthatják a projektben feltárt jó gyakorlatokat, a projekt során továbbfejlesztett szolgáltatásokat, kidolgozott szakmai módszereket, megismerhetik azok gyakorlati alkalmazását, bővíthetik és fejleszthetik a szociális területhez, társadalmi problémák kezeléséhez kapcsolódó tudásukat, eszköztárukat.

2018. 01. 03.

EFOP-5.2.2-17-2017-00139 Transznacionális együttműködések megvalósítása a Felsőzsolcai Görögkatolikus Egyházközségben

A Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia 2017. márciusában az EFOP-5.2.2-17 kódszámú “Transznacionális együttműködések” című pályázatra projekttervet készített és adott be.

A pályázat kapcsán az egyházközség célja volt, a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, a társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése, együttműködések erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakértői között.

A projekt során összegyűjtött tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei elérhetővé válnak, amelyek a jövőbeli tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát majd segíteni tudják (szakmai ajánlások megfogalmazása által).A 2017-ben beadott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a támogatói okirat aláírásra került, így 2018.januárjában kezdetét veszi az EFOP-5.2.2-17-2017-00136 kódszámú, “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Felsőzsolcai Görögkatolikus Egyházközség szervezésében” című projekt megvalósítása.