Pályázatok EFOP-1.3.7

Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia

Sajtóközlemény            

Közösségfejlesztés Felsőzsolcán

A Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia és az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány, mint konzorciumi partner az Európai Unió forrásából 47.604.333 forint vissza nem támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.3.7-17-2017-00246 azonosítószámú „Közösségfejlesztés Felsőzsolcán” című projekt keretén belül, mely során közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezések, intézkedések valósulnak meg, melyek hozzájárulnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés létrejöttéhez. A szerződött támogatás összege 47.604.333 Ft, a támogatás mértéke 100 %.

A projekt célja olyan közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezések, intézkedések megvalósítása, melyek hozzájárulnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében a Parókia rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. Kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációját elősegítő intézkedések megvalósítására. A projekt keretében megvalósuló programok is e kitűzött célok megvalósulásához járulnak hozzá.

A megvalósuló programok – a felhívás célkitűzéseivel összhangban – hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

1. A III.1/2 és a III.2/2 főtevékenység minden tevékenységre kiterjedően megvalósul:

– „Társadalmi együttélés javítása” (közösségfejlesztés, közösségi tér kialakítása és működtetése, közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása, közösségek formális szervezeti létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, hátránykompenzációs tevékenységek) : Közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása – Rendezvények, események, programok, táborok megvalósítása.

– „Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése” (jelenlegi módszertanok összegyűjtése; jó gyakorlatok terjesztése; beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés). A kiválasztott jó gyakorlatok terjesztése és megismertetése hozzájárul a társadalmi problémák hatékonyabb kezeléséhez. A megszerzett új ismeretek felhasználásával megvalósulhat a módszertanfejlesztés, így egy komplexebb, felkészültebb rendszer jöhet létre, mely az eddigieknél megfelelőbb eredményeket hozhat a társadalmi fejlesztési tevékenységben.

2. A III.1-es tevékenységi körből a következő tevékenységek megvalósítását tervezi a pályázó szervezet, illetve konzorcium:

– „Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése”: Engedélyezett képzések, Tréningek (foglalkozások) megvalósítása

– „Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése)”: Szabadidő hasznos eltöltésének bemutatására szolgáló alkalmak és események megvalósítása a célcsoport részére, Kallódó fiatalok támogatása, segítése érdekében szervezett programok lebonyolítása

Projekt megvalósítás kezdete: 2017.12.01.

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2019.11.30.

További információ kérhető:

Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia

Cím: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 50/1.

E-mail: fzsolca.efop.137@gmail.com

Honlap: http://fzsolcaefop.hu/palyazatok/

Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány

Cím: 3526 Miskolc, Váltó utca 45.

E-mail: miskolcomefa@gmail.com

Honlap: http://www.omefa.hu/

EFOP-1.3.7-17-2017-00246

2019. 10. 08.

Kallódó fiatalok támogatása, segítése 5.

A rendezvénnyel a 13-18 éves hátrányos helyzetű gyermekeket és szüleiket céloztuk meg. A bevonásban segítséget kértünk a családsegítő munkatársaitól és az iskola pedagógusaitól. A gyermekeket sikerült bevonnunk, de sajnos a szülők nem jelentek meg a rendezvényen.

A 2019.10.05-én Felsőzsolcán megvalósított rendezvény egy előadással és közös beszélgetéssel indult, amelyben a gyerekek is elmondhatták, hogyan zajlik egy napjuk, hogyan és mit tesznek a testi egészségükért, de a lelki egészség fogalma számukra szinte semmit sem mondott. A közös gondolkodást az akadályverseny követte, amelyen nagyon szívesen részt vett mindenki. A gyermekek felfedezhették a játék örömét, a felhőtlen kikapcsolódást. Mindenkiben dúlt a versenyszellem és a győzni akarás. Az akadályversenyt felváltotta az aktív sport tevékenység, amelyre mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek kevés alkalma nyílik, és ha lenne is lehetőségük, mint az, az előző beszélgetésből is kiderült nem igazán élnek vele, jobban vonzza őket a mai kor vívmánya a TV, számítógép és az internet. A gyermekek választhattak, hogy milyen sportfoglalkozás valósuljon még meg, a fiúk természetesen a focit választották, míg lányok aktívan drukkoltak nekik.

A rendezvénynek nagy sikere volt a gyermekek körében, egy nagyon hasznos és vidám délelőttöt tölhettünk együtt.

2019. 09. 30.

2019. 09. 03.

Kallódó fiatalok támogatása, segítése 4.

Motivációs csoportfoglalkozás – csapatépítés, együttműködési készség fejlesztése, csoportkohézió erősítése játékos tanulás során

A 2019.08.31-i felsőzsolcai foglalkozás célja hogy a gyerekek megtapasztalják a csoport hangulatát, elkülönítsék az iskolai órákétól, foglakozásoktól. Kialakuljanak a csoport működésének szabályai és a megfelelő légkör.

A csoportfoglalkozást rövid beszélgetéssel kezdtük a gyerekekkel a motivációról, hogy milyen szerepe is van az ember, illetve az ő életükben, milyen befolyásoló tényezők lehetnek. A gyerekek említették, hogy a motivációt rendkívül erősen befolyásolják élethelyzeteink, életszakaszaink; példák: életkor, családi állapot, magánéleti problémák, anyagi helyzet, ezek közül nagyon hangsúlyozták a családi és pénzügyi nehézségeket, illetve a lakhatási problémákat, amelyek az ő életükben nagyon erőteljesen megjelenik.

A beszélgetést követően játékos feladatokkal oldottuk a kialakult kissé borongós hangulatot. Az “Ilyennek látlak” játék során 1-1 pár mutatta be, hogy milyennek is látja a másikat, a feladat során a gyerekek nagyon vigyáztak, hogy ne bántsák meg a kapott párjukat, ugyanakkor nagy éleslátással mutatták be a társukat. A második feladat során egy közös címer készítése volt a cél, ameben valamennyien aktívan vettek részt. A címeres feladat kapcsán a gyerekekkel ismét a motivációról beszélgettünk, hogyan lehetne pl. őket vagy ők hogyan tudnák motiválni a környezetükben élő embereket vagy esetlegesen az ő viselkedésük megváltoztatásával, hogyan tudnának másokat is motiválni. Nagyon érdekes és végül is jó hangulatú foglalkozást zárhattunk.

2019. 08. 27.

2019. 08. 12.

Segítség elérhető távolságban

A 2019.08.09-én megtartott rendezvényt is játékkal kezdtük. Célja a kiszolgáltatottság megtapasztalása, empátia és egymásra figyelés fejlesztése volt. A játék után megbeszéltük az érzéseket: Milyen érzés volt, amikor sikerült/ nem sikerült megoldani a feladatot. Azt gondolom, hogy sok ismeretet szereztek az előző foglalkozásokon. A következő téma feldolgozásakor már volt mire alapozni. Érdekes volt számomra, hogy mennyire tisztában vannak arról, hogy hogyan lehet segítséget kérni, ha bajba kerülnek, áldozattá váltak. Az előadás során ismét beszélgetés volt a fő irány. Egy-egy diához elmondták a megélt történéseiket. Beszélgettünk a rendőrség áldozat-segítési feladatairól. Az áldozatvédelem céljáról, áldozatvédelmi jogokról. Az előadás végén csoportokban dolgoztak. Összegyűjtötték, hogy kiktől milyen segítséget kérhetnek. Ezen a foglalkozáson éreztem igazán, hogy mennyire érdeklődőek, és gondolataikat őszintén osztották meg velem és társaikkal.

2019. 08. 05.

2019. 07. 31.

Tábor

2019-ben Sárospatakon került megrendezésre az 5 napos tábor. Igyekeztünk minden napra tartalmas programot szervezni a gyereknek. Mindennap délután és délelőtt kirándulást és strandolást szerveztünk a helyi és a környék nevezetességeinek megtekintésére, igyekeztünk megismerni a település történetét, kulturális értékeit.

2019.07.22. A táborba való megérkezés előtt a sárospataki várat látogattuk meg, sajnos a várba nem tudtunk bemenni, de a várudvaron található játszótéren a gyerekek nagyon jól szórakoztak, majd a játék után megérkeztünk a szálláshelyre. Kipakolás után a tábor helyszínén található strand medencében pihenhették ki a résztvevők a napi fáradalmaikat. Vacsora után egy közös beszélgetés és kézműveskedés következett lefekvésig.

2019.07.23. Délelőtt kirándultunk és megnéztük a Hóllóházi porcelángyárat, egy nagyon érdekes tárlatvezetésen vettünk részt. A Hollóházi Porcelán manufaktúra Magyarország egyik legnagyobb múlttal rendelkező porcelánipari vállalata. Az ország északkeleti részén, festői erdők és völgyek között megbúvó manufaktúra 1777-ben kezdte meg működését. A gyárlátogatás után az iparművészeti múzeumot tekintettük meg. Ebéd után A fűzéri várba szervezetünk meg egy kirándulást. Füzér Vára a község legvonzóbb látványossága, melynek eddig ismert története megközelítőleg a tatárjárásig nyúlik vissza. Először egy 1264-ben kelt oklevélben tűnik fel, onnantól kezdve már rengeteg információval rendelkezünk róla, számos dokumentum máig őrzi a vár történetét. A felújítás mindmáig tart, a régészeti feltárások folyamatosak, és a Füzéri Várgondnokság folyamatosan azon dolgozik, hogy a Vár egykori pompájának állapotát sikerüljön visszaállítani. A vacsora után közös beszélgetés és kézműves foglalkozás következett lefekvésig.

2019.07.24. Délelőtt kirándultunk és ellátogattunk Vizsolyba. A Biblia első teljes magyar nyelvű fordítása tette országszerte ismertté a kis zempléni falu nevét, 1590-ben Vizsolyban nyomtatták ki Károli Gáspár gönci református lelkész bibliafordítását több száz példányban. Az egyik eredeti Bibliát meg is néztük és meghallgattuk annak történetét a falu Árpád-kori református templomában, melyet középkori freskói tesznek különlegessé. A templom után a Mantskovit Bálint

Nyomtatástörténeti Múzeumban a gyerekek egy interaktív előadásban vettek részt, ahol a gyakorlatban is láthatták, illetve kipróbálhatták a biblia nyomtatás korabeli rejtelmeit.

A vizsolyi élmények után, utunk a Boldogkő várába vezetett. Boldogkő várában egy korabeli tárlatvezetésen vettünk részt, ahol megtekintettük a régészeti- és hadtörténeti kiállítást, pénztörténeti kiállítást, zászló- és címerkiállítást, kovácsműhelyt és várbörtönt, valamint Közép-Európa legnagyobb, a magyar történelem híres csatáit bemutató ólomkatona kiállítást. A fárasztó, de annál élmény dúsabb nap után a szálló medencéjében pihenhettünk, illetve vacsora után közös beszélgetés és kézműveskedés következett lefekvésig.

2019.07.25. Ezen a napon meglátogattuk a végardói strandot, amit a gyerekek nagyon élveztek, majd vacsora után egy közös szalonnasütés és tábortűz mellett elevenítettük fel a héten szerzett izgalmas élményeket.

2019.07.26. Az utolsó napon reggeli után összepakoltunk, majd a sárospataki vármúzeumot, illetve a szerencsi várat néztük meg és útba ejtettük Szerencs legismertebb fagyizóját, és csokoládéboltját.

Minden reggel és este Tibor Atya hozott mindenki számára egy példa történetet, amelyre a gyerekek egész nap oda figyeltek, majd pedig este elmondták, hogy mennyire figyeltek oda a környezetükre, egymásra és önmagukra. Az esti közös beszélgetést és ének tanulást további kiscsoportos beszélgetések követték. A szálláson töltött idő alatt sem unatkoztak a gyerekek folyamatos volt a kézműveskedés és a sportfoglalkozások, amiket sosem tudtak megunni.

Nagyon szép és tartalmas pár napot tudtunk együtt tölteni, amit a gyerekek nagyon szívesen meghosszabbítottak volna.

2019. 07. 15.

2019. 07. 12.

Fogyatékkal élő vagyok

A 2019.07.01.-jén megtartott foglalkozás egy 20 perces előadással kezdődött. A ppt-t úgy állítottuk össze, hogy a 7. osztályos tanulók megismerjék a fogyatékosság fogalmát, a fogyatékkal élő személyeket. Tudják, hogy a fogyatékosságnak milyen típusai vannak és ezeknek mik a jellemzői. Kitértem a mozgássérültekre, a látássérültekre a hallássérültekre, a siketvakságra, a beszédfogyatékosságra, az értelmi fogyatékosságra. A játékos feladatokat pedig úgy választottuk, hogy megtapasztalják milyen fogyatékkal élni. A játékokra önként lehetett jelentkezni. Az első játék a Bízd rám magad! volt. Itt a bekötött szemű társát kellett átkísérni a tanulónak a padok között. Ezt az Activity követte, ahol csak mutogatni lehetett. Az öltözködés egy kézzel című játék során átélhették milyen a mozgáskorlátozottak élete. Ez volt a legmegdöbbentőbb számukra. A fiú, aki a feladatot vállalta ügyesen, pillanatok alatt megoldotta. Az utolsó játék a Szájról olvasás nagy vidámságot okozott. Nevetés nélkül egyik pár sem tudta megoldani. A foglalkozást itt is a jókedv jellemezte. Az előadás alatt bátran kérdeztek, elmondták véleményüket, aktívak voltak, a kérdéseimre válaszoltak. A játékos feladatokba viszont nehezebb volt bevonni őket, mint a ,,kicsiket”. Az időkeret megfelelő volt.

2019. 07. 09.

Elkövetővé válás elkerülése

A 2019.07.05-én megtartott rendezvényt egy labdás játékkal indítottuk. A játék az együttműködés és a csoportmunka erősítésére szolgált. A foglalkozás elején felelevenítettük az előző foglalkozás során tanultakat. Előadásom során kicsit visszautaztunk gondolatban az őskorba, majd eljutottunk a mai századunkba. Arról beszéltem, hogy hogyan is alakulhatott a bűnözés. Kik és miért válhattak bűnözővé. Mai világunkban mit lehet tenni a bűnmegelőzésben. Rávilágítottam a megoldásra, amely nem más, mint a Differenciált bűnmegelőzési rendszer. Beszéltem a társadalmi bűnmegelőzésről, a rendőrség bűnmegelőzési feladatairól, – természetesen oly módon, hogy megértsék. Legfontosabb feladat: elemzés, értékelés, tájékoztatás, figyelemfelhívás, az állampolgárok önvédelmi reflexeinek kiváltása, védelem kiépítése, bűnalkalmak csökkentése, jelzésadás intézkedésre jogosult felé. Család-gyermek-ifjúságvédelem, drogprevenció, megelőző vagyon és gazdaságvédelem, áldozattá válás szempontjából kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése, áldozatsegítés, közösségi életterek rendjének védelme is megemlítésre került. A foglalkozás végén egy kis csapat összegyűjtötte és leírta, hogy milyen bűntett az, ami mindenképpen fokozott odafigyelést igényel.