Pályázatok EFOP-1.3.7

2018. 07. 02.

2018. 07. 02.

Ép testben ép lélek – Egészség nap

Az Egészségnap Felsőzsolcán 2018. június 30.-án valósult meg, nagy sikerrel, a rendezvényen nagyon sokan vettek részt. Az egészségnap előkészítésébe több családot és önkéntes segítőt is sikerült bevonni, akik közül a nők a főzésben, az egészséges ételek elkészítésében, terítésben, a férfiak a helyszín előkészítésében nagy szerepet játszottak, a helyi civil szervezetek és az önkormányzat kölcsönadott sátrat, asztalokat és székeket is. Az egészségnap gyülekezője a görögkatolikus parókia udvarán volt, majd a templomban egy közös imádsággal folytatódott. Az imádságot követően Gulybán Tibor előadásával folytatódott, amely az ép testben ép lélek – a test és lélek harmóniájáról szólt. Az előadást követően a parókia udvarán kezdetét vette a közös étkezés, mindenki nagy érdeklődéssel várta az egészséges ételek kóstolását, volt azért olyan, aki a jó töltött káposztát fehér kenyérrel fel nem cserélte volna a salátára vagy a barna rizsre. A résztvevők nagyon élvezték a közös étkezést. Az étkezést követően Gulybán Tiborné előadása következett a lelki egészség megjelenése a Bibliában címmel, amely nagyon érdekes és tanúságos volt mindenki számára. Az előadás után minden résztvevőnek lehetősége nyílt elmondani a saját gondolatait, amivel nagyon szívesen éltek is. 

2018. 06. 28.

2018. 06. 25.

2018. 06. 05.

Családi nap

A családi nap Felsőzsolcán 2018. június 02.-án valósult meg, nagy sikerrel, a rendezvényen nagyon sokan vettek részt. A családi nap előkészítésébe több családot és önkéntes segítőt is sikerült bevonni, akik közül a nők a főzésben, a férfiak és a gyerekek a helyszín előkészítésében nagy szerepet játszottak. A családinap gyülekezője a görögkatolikus parókia udvarán volt, majd a templomban egy közös imádsággal folytatódott. Az imádságot követően Gulybán Tibor előadásával folytatódott, amely a közösség és család kapcsolatát, fontosságát taglalta. Az előadást követően a parókia udvarán kezdetét vette a közös étkezés és a közösségi rendezvények. A családok nagyon élvezték a közös kézműveskedést, a gyerekek pedig az ugrálóvárazást, csocsózást és a sport tevékenységeket. A tanácsadások (lelki, életvezetési, háztartásgazdálkodási, szociális) az egész rendezvény ideje alatt folyamatosan zajlottak, beépítve a kézműves és szabadidős foglalkozásokba és a közös beszélgetésekbe.

Mindenki, aki ott volt a rendezvényen, szívesen venne részt további programokon, a nyári táborról is tartottunk egy rövid tájékoztatást a szülőknek és a gyerekeknek, már várják a júliusi tábort és a további rendezvényeinket.

2018. 05. 28.

2018. 05. 10.

Diszkrimináció mentesség a munkahelyen, a környezetben, a településen 2.

A programot az időseknek szerveztük meg Felsőzsolcán 2018.05.02-én, az iskola pedagógusainak és a családsegítő munkatársainak a segítségével.

Igyekeztünk megfelelő programot nyújtani, érdekessé tenni számukra a délutáni rendezvényt. Az előadást követően, pedig a kézműveskedés közben lehetőség adódott a különféle élethelyzetek megismerésére az idős korból fakadó hátrányos megkülönböztetés eseteire. Valamennyi résztvevőnek voltak saját élethelyzeteik, amelyben érezték a korukból adódó hátrányaikat, mindenkit érzékenyen érintett téma.

2018. 04. 26

“Kallódó fiatalok támogatása, segítése 2.”

Sportfoglalkozás – ping-pong bajnokság, Felsőzsolca 2018.04.07.

A sport meghatározott célú mindennapos tevékenység, a mindennapoktól különböző környezetben; célja a testedzés, versenyzés, a szórakozás, eredmény elérése, a képességek fejlesztése.

A sport az egyén és a társadalom szempontjából egyaránt igen fontos, sajátos műveltségtartalom hordozója. Célja és feladata, hogy a társadalom igényeinek megfelelően, az életkori sajátosságokat figyelembe véve speciális eszközrendszerével, elsősorban játékokkal és versenyekkel alapozza meg a résztvevők cselekvésbiztonságát és teremtse meg a sporttevékenységhez és a fizikai munkához való pozitív viszonyulás értelmi, érzelmi és pszicho-motoros alapjait.

A természetes mozgásigényen túl segítse elő a sportmozgások iránti érdeklődés felkeltését, és járuljon hozzá a tanulók reális önismeretének, önértékelésének kialakításához, a közösséghez való alkalmazkodás és kapcsolatteremtés képességének fejlesztéséhez.

A sporttevékenység megfelelő lehetőséget biztosít a pozitív személyiségtulajdonságok kialakításához. A pozitív személyiségjegyek, így a tudatos aktivitás is csak megfelelő irányítás és vezetés mellett alakíthatók és fejleszthetők. A sportmozgások tanulása kiválóan alkalmas arra, hogy fejlesszük a résztvevők akaratát, alakítsuk jellemét.

Célunk, hogy a sport eszközrendszerével, a testgyakorlatokkal segítsük a résztvevők egészséges testi fejlődését, megszilárdítsuk és továbbfejlesszük egészségünket, megelőzzük testalkati deformitásaik kialakulását.

2018. 04. 04.